Добре дошли в уебсайта на CDE

КРИЕЙТИВ ДИДЖИТАЛ ЕНДЖИНИЕРС ЕООД, е авангарден „LeanStartup“ технологичен бутик, който доставя услуги на регулирани и свободни от регулации бизнес области. Ние доставяме услуги на организации с различен размер и сложност като FTSE 100, Fortune 500, стартиращи фирми и неправителствени организации.

повече

Услуги

Cyber Essentials Certified

Производство и сглобяване на активи (MAA)

За мобилни, десктоп и облачни платформи, с естествени езици за програмиране и софтуерни инструменти на трети страни.

Облачна миграция и конфигурация (CMC)

Поддържани платформи и услуги – Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Amazon Web Services.

Замяна, извеждане от експлоатация и запазване на данни (RDD)

Обикновено CRM, ERP и ITSM, включително тяхното мобилно и облачно функционално представяне.

Профил / кампания в социалните медии, създаване и управление (SCM)

Поддържани платформи – Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Line и Viber.

повече

Продукти

„Smart Board“ е софтуерна платформа, осигуряваща интелигентен начин за записване на вашите страхотни идеи. Нашият продукт създава оригинални табла, поддържа живи взаимодействия по време на процеса на създаването им, бързо Ви насочва към основните тенденции и идеи на таблото. Продуктът предоставя групиране на идеи и обобщени отчети за всяко табло в таблична и графична форма.
Можем да го създадем и комерсиализираме заедно!

контакти

„Optin CDE“ e уеб приложение, предостяващо формуляри за информирано съгласие. Нашият продукт, създава оригинални формуляри и съхранява отговорите им в PDF формат. Продукта, предоставя обобщени справки за отговорите на всеки формуляр в табличен вид. Продукта съхранява ръкописни подписи, като част от отговорите на формуляра. Предлага се на английски език и може, да се персонализира за всички езици изброени в стандарта ISO 639.

виж повече

Следващият ни най-добър дигитален продукт?
Можем да го създадем и монетизираме заедно!

контакти

Мисия и ценности

СЪЗДАВАМЕ трансформационни цифрови продукти и услуги, които са от значение за хората

ПРЕДОСТАВЯМЕ добавена стойност на нашите клиенти и инвеститори

РАЗШИРЯВАМЕ любовта към нашите цифрови продукти и услуги в света

ВЪПЛАЩАВАМЕ TechForGood.org произход

повече